TIETOSUOJASELOSTE

Viimeksi päivitetty 8.5.2019.

1. REKISTERINPITÄJÄ

OY Imperial Sales AB (jäljempänä Johtajatiimi)
Iirislahdentie 38 B, 02230 ESPOO
Puhelin: +358 40 9100 200
Sähköposti: ruba@johtajatiimi.com

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Mika D. Rubanovitsch, toimitusjohtaja
Iirislahdentie 38 B, 02230 ESPOO
Puhelin: +358 40 9100 200
Sähköposti: ruba@johtajatiimi.com

3. REKISTERIN NIMI

Johtajatiimin palvelujen käyttäjärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Johtajatiimin palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palveluiden käyttämiseen liittyvien tiedotteiden ja markkinointiviestinnän toimittamiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Organisaation nimi
Titteli
Markkinointilupa

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta esimerkiksi Johtajatiimin palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä tai tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuta eteenpäin paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Osaa rekisterin henkilötiedoista käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa Privacy Shield -rekisteröidyillä toimijoilla. Tällaisia henkilötietoja omat mm. nimi, sähköpostiosoite ja rekisteröitymisajankohta palveluun.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Palvelu, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.